หน้ากากปิดจมูก 3 ชั้น แบบยางยืด

รูปจริง :  หน้ากากปิดจมูกอนามัย 3 ชั้น แบบยางยืด
รูปจริงของสินค้า : หน้ากากปิดจมูก 3 ชั้น แบบยางยืด (1 กล่อง มี 100 ชิ้น)

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบร่วมกับการใช้ชุดตรวจสารเสพติดรายการที่ 3 คือ หน้ากากปิดจมูก 3 ชั้น แบบยางยืด เป็นหน้ากากปิดจมูกเพื่อป้องกันเชื้อโรค , ฝุ่นละออง , สารพิษต่างๆ , ละอองน้ำ รวมทั้งกลิ่นปัสสาวะที่ท่านจะได้รับเข้าสู่ร่างกายขณะทำการทดสอบตรวจปัสสาวะ ยิ่งถ้าตรวจคนจำนวนมาก ควรใส่หน้ากากปิดจมูกด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
>>> ชุดตรวจสารเสพติด
>>> สาเหตุของการติดยาเสพติด
>>> พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด
>>> ขวดฝาเกลียว
>>> ถุงมือยาง
>>> หน้ากากปิดจมูก