การใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด

ในส่วนของหน้านี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด ซึ่งเราจมีทั้งรูปภาพ วีดีโอสอนการใช้งาน และข้อแนะนำ/ข้อควรระวังก่อนการใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด

ภาพด้านล่างนี้เป็นรูปสินค้าจริงของชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด
รูปจริง :  ชุดตรวจสารเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ แบบหยด

คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

จากรูปภาพ : 1 กล่องจะมีทั้งหมด 40 ชุด ซึ่งชุดตรวจ 1 ชุดนั้นจะถูกบรรจุอยู่ในซองฟรอยด์ดังรูป ซึ่งหากฉีกซองออกมาก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้
– ชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด
– หลอดดูดปัสสาวะ
– ซองดูดความชื้น
และเราจะแถมถ้วยพลาสติกขนาดเล็กให้เท่ากับจำนวนชุดตรวจสารเสพติดที่ท่านสั่ง เพื่อใช้บรรจุปัสสาวะตัวอย่าง (หากท่านไม่ประสงค์ซื้อขวดฝาเกลียวขนาด 60 มิลลิลิตร)

อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการตรวจปัสสาวะ
1. ชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด
2. ถ้วยพลาสติกขนาดเล็ก หรือ ขวดพลาสติกฝาเกลียว 60 มิลลิลิตร (พร้อมสติ๊กเกอร์ติดข้างขวด)
(คำแนะนำ !!! หากต้องการเก็บปัสสาวะตัวอย่างเพื่อส่งตรวจยืนยัน หรือ ตรวจคนจำนวนมากควรใช้ขวดฝาเกลียวเก็บตัวอย่างปัสสาวะและเขียนชื่อติดไว้ หลังจากนั้นให้นำปัสสาวะที่ได้มาแช่เย็นทันทีเพื่อรอส่งต่อไปเพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง)
3. คู่มือการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด
4. นาฬิกาเพื่อใช้จับเวลาขณะทดสอบ
5. หน้ากากปิดจมูก
6. ถุงมือยางอนามัย

คำแนะนำก่อนการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด
1. ควรเก็บชุดตรวจสารเสพติดไว้ที่อุณหภูมิในช่วง 2-30 องศาเซลเซียส และห้ามแช่แข็งโดยเด็ดขาดหรือเก็บไว้ในที่ร้อน
2. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการทดสอบต้องอ่านวิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดแบบหยดให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนทำการใช้งานจริง พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้ร่วมงานเข้าใจ
3. ห้ามฉีกซองฟรอยด์หรือนำชุดตรวจสารเสพติดแบบหยดออกจากซองก่อนการใช้งาน จนกว่าจะพร้อมทำการทดสอบ
4. หลังจากทำการทดสอบ แล้วปรากฎว่าไม่แถบสีใด ๆ ขึ้นหลังจากทำการทดสอบอาจเป็นเพราะการหยดปัสสาวะลงในชุดตรวจไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ หรือปริมาณต่อหยดของปัสสาวะน้อยเกินไป หรือหลังจากหยดปัสสาวะลงชุดตรวจสารเสพติดแล้วไม่วางชุดตรวจลงบนแนวระนาบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้ชุดตรวจสารเสพติดทดสอบใหม่อีกครั้ง

วีดีโอสอนการใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด

https://youtube.com/watch?v=3PGQbgz1ZKk%26hl%3Den_US%26feature%3Dplayer_embedded%26version%3D3