ขวดพลาสติกฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร

รูปจริง : ขวดพลาสติดฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร
รูปจริงของสินค้า : ขวดพลาสติกฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร (พร้อมสติ๊กเกอร์ติดข้างขวด)

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับชุดตรวจสารเสพติดรายการที่ 1 คือ ขวดพลาสติกฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร ใช้สำหรับบรรจุปัสสาวะ ซึ่งหากบางหน่วยงานต้องการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อส่งตรวจกับทางหน่วยหลักที่ทำการตรวจยืนยันอีกครั้ง ก็ควรเก็บปัสสาวะไว้ในขวดฝาเกลียว แต่หากไม่ได้ทำเช่นดังกล่าว ทางเราแถมถ้วยพลาสติกขนาดเล็กให้เท่ากับจำนวนชุดตรวจสารเสพติดที่ทางท่านสั่งอยู่แล้ว เช่น ซื้อชุดตรวจสารเสพติด 100 ชุด เราก็แถมถ้วยพลาสติกให้ 100 ถ้วย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ Policy ของแต่ละที่ว่ามีความเข้มงวดเพียงใด

ถ้วยพลาสติกขนาด 3 ออนซ์

รูปจริงของถ้วยขนาดเล็ก: ที่เราแถมให้พร้อมชุดตรวจสารเสพติด (แถมเท่ากับจำนวนชุดตรวจ)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
>>> ชุดตรวจสารเสพติด
>>> ขวดฝาเกลียว
>>> ถุงมือยาง
>>> หน้ากากปิดจมูก