พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด

หลายท่านคงสนใจกับหัวข้อนี้จริงๆ เพราะเราจะรู้ได้อย่างไร หรือสังเกตุคนใกล้ตัวอย่างไรว่าเค้าใช้สารเสพติดหรือยาเสพติดหรือไม่ซึ่งวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้นอกเหนือจากการใช้ชุดตรวจสารเสพติดตรวจจากปัสสาวะแล้วก็คือ การสังเกตพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ต้องสงสัยว่าจะใช้สิ่งเสพติด ทุกสิ่งอย่างที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ต้องใช้การสังเกตุและต้องใช้เวลาพอสมควร

ข้อสังเกตุพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด

1) สรีระภายนอกของผู้ต้องสงสัย จะซูบผอมกว่าปกติที่เคยเป็น ดูร่างกายทรุดโทรม
2) ด้านอารมณ์ก็จะมีอารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียว ก้าวร้าว พูดจาบางประโยค ถ้อยคำที่เค้าไม่เคยพูดมาก่อนหรือไม่ก็จะออกไปในลักษณะเงียบขรึมจนผิดปกติไปเลย
3) ถ้าผู้ต้องสงสัยเสพติดยาเสพติด/สิ่งเสพติดเป็นนักเรียน นักศึกษาก็มักจะผลการเรียนที่ตกลง ผู้ต้องสงสัยเสพติดสารเสพติด/สิ่งเสพติดเป็นคนทำงานก็จะมีพฤติกรรมไม่ค่อยทำงานหรือไม่ก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เคยเป็น

4) มีพฤติกรรมชอบใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เป็นอย่างนี้เพราะผู้เสพสารเสพติดนั้นต้องการปกปิดร่องรอยเข็มฉีดยาที่ผู้เสพยาเสพติดนั้นฉีดเข้าที่แขนด้านในหรือมีรอยกรีดตรงต้นแขน(พบกับคนที่มีอาการคลั่งยาแล้วชอบทำร้ายตัวเองด้วยการกรีดแขน)
5) ติดต่อเพื่อนที่แปลกหน้า หรือเพื่อนกลุ่มใหม่ในระยะเวลาพร้อมกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่กล่าวมา
6) มีการใช้เงินที่เพิ่มมากขึ้นผิดปกติกว่าก่อน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปซื้อสิ่งเสพติดมาเสพ
7) มีนิสัยพวก ลักขโมย เพื่อต้องการหาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ

ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผลมาจากการติดยาเสพติดเสมอไปนะครับ อาจจะเกิดจากความผิดปกติจากเรื่องอื่นๆก็ได้ ฉะนั้นจะต้องสังเกตุและดูแลให้ใกล้ชิดหาพบมีอาการดังกล่าวควรเข้าไปซักถาม ให้ความเป็นมิตรกับเค้า ดูและให้ความรัก เพื่อดึงเข้ากลับมาและบอกกล่าวให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดทั้งต่อร่างกาย อนาคตและในทางกฏหมายด้วย ชุดตรวจสารเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นกันในกรณีที่ไม่มีการยอมรับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ก็สามารถใช้ชุดตรวจเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายได้เช่นกัน แต่ก่อนอื่นต้อง
ทำทุกอย่างด้วยความรักและความเข้าใจก่อนครับ “สติ”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
>>> สาเหตุของการติดยาเสพติด
>>> ยาเสพติดคืออะไร
>>> ประเภทของสารเสพติด
>>> ยาเสพติดใหม่ๆในประเทศไทย

สินค้าของเรา
>>> ชุดตรวจสารเสพติด
>>> ขวดฝาเกลียว
>>> ถุงมือยาง
>>> หน้ากากปิดจมูก