ประเภทของยาเสพติด

สารเสพติดหรือยาเสพติดนั้นจะมีการจำแนกออกเป็นกลุ่มตามหลักต่างๆที่จะแบ่งประเภทของยาเสพติดได้ดังนี้

1. การจำแนกประเภทสารเสพติดตาม ” การออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ”

ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท
ยาเสพติดกลุ่มนี้ได้แก่ มอร์ฟีน ฝิ่น เฮโรอีน ยาระงับประสาท ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท เครื่องดื่นที่ทำให้มึนเมา และยังรวมถึงสารระเหยต่างๆด้วย เช่น กาว ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน แล็กเกอร์ เป็นต้น

ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
กลุ่มนี้จะเป็นจำพวกสารเสพติด ยาม้า/ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ใบกระท่อม โคเคน เครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนทั้งหลาย มักพบว่าผู้เสพติดสารเสพติดกลุ่มนี้ จะมีอาการหงุดหงิด และกระวนกระวาย กระสับกระสาย บางครั้งอาจมีอาการคลุ้มคลั่งหรือทำสิ่งแปลกที่คนปกติไม่กล้าทำกัน เช่น ทำร้ายตัวเอง หรืออื่นๆ

ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท
สารเสพติดในกลุ่มนี้จะเป็นพวก แอลเอสดี(LSD), ดีเอ็มที (DMT) , ยาเค , เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้เสพสิ่งเสพติดนี้เข้าไปแล้วจะมีอาการประสาทหลอน มีอาการหูแว่ว สติฝั่นเพื่อง จะบ่นได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหล่อนน่ากลัวต่างๆ และจะควบคุมตัวเองไม่ได้ในที่สุดผู้ที่เสพติดสิ่งเสพติดนั้นกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นโรคจิตได้

2. การจำแนกประเภทสารเสพติดตาม ” แหล่งที่มา ”

การจำแนกประเภทนี้ค่อนข้างจดจำง่ายและชัดเจน คือจะแบ่งตามแหล่งที่เกิดขึ้นของสิ่งเสพติดนั้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
2.1 ยาเสพติดเกิดจากธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นมาจากพืช เช่น กัญชา กระท่อม ฝิ่น มอร์ฟีน เป็นต้น
2.2 ยาเสพติดเกิดจากสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยกรรมวิธีทางเคมีหรือฝีมือมนุษย์นั้นเอง ได้แก่ เฮโรอีน แอมเฟตามีน(ยาบ้า/ยาม้า/ยาไอซ์) ยาอี เป็นต้น

3. การจำแนกประเภทสารเสพติดตาม ” กฎหมาย”

ส่วนนี้ผมขอแสดงเฉพาะหัวเรื่อง เนื่องจากข้อมูลเยอะมาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่าน พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ทั้งสองตัวนี้เพิ่มเติมได้จากหนังสือหรือ internet
3.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ปี พุทธศักราช 2522
3.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจและประสาท พุทธศักราช 2518

เพิ่มเติม !!! ก็เช่นเดียวกันชุดตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะก็ต้องแยกตามกลุ่มของสิ่งเสพติดนั้นๆเช่นกัน เช่นจะตรวจกลุ่มสารเสพติดจำพวกสาร Methamphetamine นั้นก็คือ ยาบ้า ยาไอซ์ ก็ต้องใช้ชุดตรวจเฉพาะสำหรับตรวจยาบ้า ตรวจยาไอซ์เท่านั้น ถ้าเราไปเอาชุดตรวจสารเสพติดจำพวกกัญชามาตรวจ ก็จะไม่ได้ผล ก็คือตรวจไม่เจอนั้นเอง แต่หากท่านใดยังไม่แน่ใจว่าบุคคลที่ท่านจะทำการตรวจนั้นเค้าได้เสพสิ่งเสพติดชนิดใดเข้าสู่ร่างกาย ก็แนะนำว่าให้ลองตรวจด้วยชุดตรวจสารเสพติดทั้งหมดที่มีจำหน่าย (ซึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่ชุดตรวจเท่านั้น) หรือไม่ก็ทำการส่งตรวจยืนยันกับทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
>>> การตรวจสารเสพติดมี 2 ระดับ(การตรวจขั้นต้น,การตรวจยืนยัน)
>>> วิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติด “แบบจุ่ม”
>>> วิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติด “แบบหยด”

สินค้าของเรา
>>> ชุดตรวจสารเสพติด
>>> ขวดฝาเกลียว
>>> ถุงมือยาง
>>> หน้ากากปิดจมูก