การใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม

หน้านี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม ซึ่งเราจะนำเสนอข้อมูลให้ทั้งรูปภาพ วีดีโอ และข้อความบรรยายการใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม

ภาพด้านล่างนี้เป็นรูปสินค้าจริงของชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม
รูปจริง :  ชุดตรวจสารเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ แบบจุ่ม

คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

จากภาพ 1 กล่องจะมีทั้งหมด 100 ชุด ซึ่งชุดตรวจ 1 ชุดนั้นจะถูกบรรจุอยู่ในซองฟรอยด์ดังรูป และเราจะแถมถ้วยพลาสติกขนาดเล็กให้เท่ากับจำนวนชุดตรวจสารเสพติดที่ท่านสั่ง เพื่อใช้บรรจุปัสสาวะหากท่านไม่ประสงค์ซื้อขวดฝาเกลียวขนาด 60 มิลลิลิตร

อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการตรวจปัสสาวะ
1. ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม
2. ถ้วยพลาสติก หรือ ขวดพลาสติกฝาเกลียว
(แนะนำ !!! กรณีต้องการเก็บปัสสาวะตัวอย่างเพื่อส่งตรวจยืนยัน หรือ ตรวจคนจำนวนมากควรใช้ขวดฝาเกลียวเก็บตัวอย่างปัสสาวะและเขียนชื่อติดไว้)
3. คู่มือการใช้งานชุดตรวจสารเสพติด
4. นาฬิกาเพื่อใช้จับเวลา
5. หน้ากากปิดจมูก
6. ถุงมือยางอนามัย

คำแนะนำก่อนการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม
1. ควรเก็บชุดตรวจสารเสพติดไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บไว้ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป (อุณหภูมิเหมาะสม 2-30 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็งเด็ดขาด)
2. สำคัญมากข้อนี้ ควรอ่านวิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนทำการใช้งานจริง
3. อย่าฉีกซองฟรอยด์หรือนำชุดตรวจสารเสพติดออกจากซองจนกว่าจะพร้อมทำการทดสอบ
4. หากไม่ปรากฎแถบสีใด ๆ ขึ้นหลังจากทำการทดสอบอาจเป็นเพราะท่านจุ่มชุดตรวจสารเสพติดลงในปัสสาวะเกินขีดที่กำหนด หรือจุ่มชุดตรวจสารเสพติดผิดด้าน ให้ทำการทดสอบโดยใช้ชุดตรวจสารเสพติดทดสอบใหม่อีกครั้ง

วีดีโอสอนการใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม

https://youtube.com/watch?v=AHQJ9YPfmBA%26hl%3Den_US%26feature%3Dplayer_embedded%26version%3D3