การเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติด

การเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติดนั้น ซึ่งท่านควรทำการเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติดไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศาเซลเซียส (ห้ามแช่แข็ง) และเก็บไว้ในที่แดดไม่สามารถส่องถึง การนำมาใช้ก็ควรว่างชุดตรวจทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียสก่อนนำมาใช้งาน ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้นานเท่ากับอายุการใช้งานของชุดตรวจสารเสพติดซึ่งจะมีระบุไว้ข้างแพ็คเกจของชุดตรวจว่าหมดอายุวันใด