การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

หน้านี้เราเป็นคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ หากไม่ทำตามอย่างเคร่งครัดก็จะเท่ากับว่าชุดตรวจสารเสพติดที่ท่านซื้อไปไม่เกิดผลเพราะเกิดความผิดพลาดจากขั้นตอนการเก็บปัสสาวะของผู้ต้องสงสัย ก่อนอื่นคงต้องเริ่มจากส่วนของการเตรียมสถานที่ก่อน

การเตรียมสถานที่จัดเก็บตัวอย่างปัสสาวะ(ห้องน้ำ)

ส่วนมากจะใช้ห้องน้ำเป็นที่เก็บปัสสาวะ ดังนั้นในห้องน้ำที่ท่านจะให้ผู้ถูกตรวจทำการตรวจปัสสาวะนั้น ไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในห้องน้ำ เช่น น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก น้ำประปา(ปิดวาล์วก๊อกน้ำให้หมด) หรือสารเคมีอื่นใดที่จะใช้ปนลงในปัสสาวะได้ ถ้าเป็นห้องน้ำแบบชักโครกก็ให้ใส่น้ำยาสีฟ้าลงไปในโถไว้

การเก็บรักษาปัสสาวะตัวอย่างให้ถูกต้อง

การเก็บปัสสาะตัวอย่างปัสสาวะนั้น เราสามารถเก็บตัวอย่างปัสสาวะได้นาน 48 ชั่วโมงได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และสามารถเก็บได้นานกว่านั้นด้วยอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า (แช่แข็ง) และการเก็บตัวอย่างปัสสาวะนั้นควรใช้ภาชนะพลาสติกที่ไม่มีการดูดซึมในการจัดเก็บปัสสาวะ ซึ่งผมจะแยกเป็น 2 แบบด้วยกัน ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
– ใช้ถ้วยพลาสติกในการจัดเก็บปัสสาวะ
ถ้วยพลาสติกนั้นเหมาะกับการตรวจคนจำนวนน้อยและทำการทดสอบเลย เมื่อผู้ถูกตรวจนำปัสสาวะมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่

– ใช้ขวดฝาเกลียวในการจัดเก็บปัสสาวะ
การเก็บด้วยขวดฝาเกลียวนั้นจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า เหมาะสมอย่างยิ่งกับการตรวจคนจำนวนมาก และหากบางหน่วยงานมีความเข้มงวด ต้องการเก็บปัสสาวะตัวอย่างของผู้ต้องสงสัยเพื่อส่งตรวจยืนยันกับหน่วยงานเฉพาะก็จะทำได้ง่ายกว่าการใช้ถ้วยพลาสติกเป็นภาชนะ

คำแนะนำ
*** ปัสสาวะที่ได้จากการเก็บใหม่ๆจะต้องมีความอุ่นอยู่(อันนี้สังเกตุง่ายสุดครับ กันโดนหลอก)
*** ควรใส่ถุงมือยางและหน้ากาปิดจมูกทุกครั้งที่ทำการตรวจ เพื่อป้องกันเชื้อโรคสุขอนามัยของตัวคุณ